BASE DIAGNOSTIC

"BASE DIAGNOSTIC"Базова диагностика на автоклиматик. Включва първоначален оглед на системата за проблеми, както и надуване и проверка за течове (не включва разкачане на кори и качване на подемник).
( времетраене на услугата около 5 - 15минути )
ВАЖНО: Тази услуга се предлага с цел икономия за нашите клиенти, защото има случаи в които, диагностиката на климатичната инсталация протича много бързо ( скъсани тръби, счупени компресори, които се виждат без закачане на техника и т.н.) Проблема е неразрешим веднага, трябва да се поръчват части, или автомобилът трябва да остане в сервиза поне за един работен ден, за да се отстрани проблема.